Thực trạng xuống cấp của ngành giáo dục hiện nay ở Việt Nam

Bài phát biểu của Giáo sư Hoàng Chí Bảo lột tả thực trạng xuống cấp của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay.

http://www.youtube.com/watch?v=iid4Rh3zj8Q

Bài phát biểu nhìn thẳng vào sự thật của Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài – nhân lực.

Trong bài phát biểu này, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã chỉ ra những bất cập trong hệ thống giáo dục của nước ta hiện nay như: Mở ồ ạt các trường Đại học, Cao đẳng; Tình trạng thương mại hóa giáo dục; Quá tải trong học sinh các cấp học, tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan; Đào tạo dàn trải, thừa thầy thiếu thợ, không đáp ứng nhu cầu công việc trong thực tiễn sản xuất…

Các Bình Luận

comments