Chính thức bỏ hệ trung cấp sớm hơn dự kiến

Chính thức bỏ hệ trung cấp sớm hơn dự kiến…

Sẽ xóa bỏ trình độ trung cấp điều dưỡng, hộ sinh…

Từ năm 1/1/2019 tới 1/1/2021, các cơ sở y tế sẽ chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng, từ 1/1/2025 số viên chức trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng.

Theo đó, từ 1/1/2021 chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng, từ 1/1/2025 số viên chức có trình độ trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng điều dưỡng, đến lúc đó không có chức danh trình độ trung cấp Điều Dưỡng.

Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp có 4 hạng từ cao đến thấp (hạng I- IV). Đối với chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng IV quy định trình độ trung cấp điều dưỡng , tuy nhiên đến năm 2021 sẽ phải chuẩn hóa trình độ cao đẳng điều dưỡng để hội nhập các nước ASEAN. Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng điều dưỡng để không bị loại khỏi ngành.

                       video ngắn về ngừng nhận hệ trung cấp từ năm 2019 – 2021

Việc đào tạo chuẩn hóa đội ngũ viên chức, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của chức danh nghề nghiệp, đặc biệt là điều dưỡng hệ cao đẳng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược.

Hiện Việt Nam có 40 trường đại học, 68 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp đào tạo nhân lực y tế.
Học liên thông điều dưỡng từ trung cấp lên tại đây 

Các Bình Luận

comments

Trả lời

Call Now Button