Cấp phép chứng chỉ hành nghề dược năm 2017

Các bạn đang tìm kiếm thông tin về chứng chỉ hành nghề. Hãy tham khảo bài viết cấp phép chứng chỉ hành nghề dược năm 2017 dưới đây.

Ngày 06/02/2017, Cơ quan chính phủ đã công bố Nghị định mới số 109/2016/NĐ-CP ban hành vào ngày 01/07/2016 quy định về cấp phép chứng chỉ hành nghề dược đối với Dược sĩ và giấy phép hoạt động kinh doanh dành cho cơ sở khám chữa bệnh.

Nghị định bao gồm các quy định mới về hồ sơ, thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với Dược sĩ, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp và cấp lại, những điều chỉnh trong giấu phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh. Nghị định trên không gây ảnh hưởng tới việc cấp chứng chỉ trong quân đội.

Nghị định áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng có các hoạt động trong việc khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Việc cấp phép chứng chỉ hành nghề dược dành cho trường hợp được cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi có những thay đổi mới trong chứng chỉ gồm: Bổ sung thêm phạm vi hành nghề chuyên môn khi người hành nghề đề nghị thêm kỹ thuật chuyên môn khác chuyên khoa với phạm vi chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ, thay đổi thông tin cá nhân trong chứng chỉ.

Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề dành cho các trường hợp chứng chỉ bị thu hồi theo điều khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh, chứng chỉ bị thất lạc hay bị hỏng.

Đọc thêm: ngành dược học là gì

Cấp phép chứng chỉ hành nghề dược năm 2017

   Quy định khi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Theo điều 12, người hành nghề khi được cấp phép chứng chỉ hành nghề dược chỉ được làm người chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật của duy nhất một cơ sở khám chữa bệnh.

Người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa duy nhất tại một cơ sở khám chữa bệnh. Không được phụ trách từ hai khóa trở lên tại cùng cơ sở khám chữa bệnh hay đồng thời làm phụ trách khóa của cơ sở khám chữa bệnh khác.

Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn ở cơ sở khám chữa bệnh cũng có thể phụ trách thêm một khóa ở cùng một cơ sở khám chữa bệnh nhưng phải phù hợp với phạm vi hành nghề theo chứng chỉ hành nghề được cấp

Người đang làm việc ở các cơ sở khám chữa bệnh được phép đăng ký trở thành người chịu trách nghiệm chuyên môn cho một cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ.

Người đang làm việc tại các cơ sở y tế Nhà nước không được đăng ký trở thành người đứng đầu các cơ sở y tế tư nhân được thành lập và đi vào hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, ngoại trừ trong trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham gia vào quản lý, điều hành tại cơ sơ y tế có vốn Nhà nước.

Người hành nghề khi đã đăng ký trở thành người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật ở cơ sở y tế được phép tham gia hành nghề ngoài giờ tại các cơ sở y tế khác.

Tìm hiểu về: điểm chuẩn đại học đại nam

Cấp phép chứng chỉ hành nghề dược năm 2017

Trong nghị định có nêu, người hành nghề được phép đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở y tế nhưng không được tham gia hành nghề cùng một thời gian ở các cơ sở khác nhau, tổng thời gian làm ngoài giờ vượt quá 200 giờ theo Luật của bộ lao động. Người hành nghề phải sắp xếp hợp lý thời gian đi lại giữa các cơ sở y tế đã đăng ký.

Nghị định cũng đã có quy định về điều kiện cấp phép hoạt động cho bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền, phòng xét nghiệm, phòng X-quang, nhà hộ sinh, phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ…

Đối với bệnh viện đa khoa phải đáp ứng tối thiểu là 30 giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền là 20 giường bệnh, còn lại bệnh viện chuyên khoa mắt sử dụng kĩ thuật cao thì phải có tối thiểu 10 giường bệnh. Bên cạnh đó các bệnh viện cần đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, dụng cụ y tế, tổ chức, các nhân mới được cấp phép hoạt động…

Bạn có thể cần: tuyển bác sĩ làm việc ngoài giờ

Nếu bạn cần biết thêm thông tin có thể liên hệ theo số điện thoại: 0946.533.733 hoặc 024.3990.6299

Các Bình Luận

comments